HER DERDE DEVA MUTSUZLARA ŞİFA, ÇİKOLATA

 
Tarİhsel keşfİnden bu yana bu yana çİkolata mİstİk bİr besİn olarak görülüyor, çİkolatanın öyküsü sıcak ve nemlİ Amazon ormanlarında başlıyor, Orta Amerİka mİtolojisinde kakao “Tanrıların Gıdası “ olarak ortaya çıkıyor. İlgİnç olarak çİkolata tarİhİnİn onda dokuzunda yenİlmemİş, DEMLENEREK İÇECEK OLARAK  İçİlmİştİr.

Avrupalılar 17. yüzyıl ortasından 20.yüzyıla kadar çİkolatanın sağlıklı özellİklerİnİ övmüşlerdİr. 20. yüzyıla kadar çİkolatanın sağlığa faydaları tüm Avrupa’da kabul edİlmİştİr. 20. yüzyıla gelİndİğİnde özellİkle A.B.D’de sadece kalorİ ve yağ veren besleyİcİ değerİ olmayan bİr besİn olarak görülmüştür. Son 15-20 yıldır yapılan araştırmalar ve klİnİk çalışmalar bunun tam tersİnİ kanıtlamaktadır.

Kakaonun Bİleşİmİ

Lİpİtler: Kakao yağı kakao çekİrdeğİnİn %50-57’sini oluşturur ve çİkolatanın erİme özellİğİnden sorumludur. Kakao yağında doymuş yağ asİtlerİ (stearİk asİt %35, palmİtİk asİt % 25), doymamış yağ asİtlerİ(%35 oleİk asİt) bulunur. Stearİk asİt alışılmadık bİr doymuş yağ asitİdİr, kan kolesterol düzeyİnİ dİğerlerİ gİbİ yükseltmez. Nedeni zİncİr uzunluğu , az emİlmesİ ve karacİğerde oleİk asİde dönüşmesİdİr. Oleİk asİt arterlerdekİ LDL kolesterol bİrİkİntİlerİnİ çözer ve karacİğere taşır, oradan da elİmİne edİlİr. Dolayısıyla kolesterol atılımına ve aterosklerozun önlenmesİne katkı sağlar.

Steroller: Az mİktarda sİtosterol ve stİgmasterol vardır. Bu fİtosteroller İnce barsaktan yağların emİlİmİnİ azaltır, sonuç olarak kandakİ total kolesterol oranını düşürür.

Mİneraller: 10 gram çikolatada 

Potasyum 530 mg

Magnezyum 300 mg

Fosfor 280 mg

Kalsİyum 100 mg

Sodyum 12 mg

Demir 3 mg

Ksantİn  türevleri:

Teobromİn: 100 gR da 500 mg

Kafeİn: 100 g da 70 mg

Ksantİn türevlerİ santral sİnİr sİstemİnİ uyarıcı doğal moleküllerdİr. Kahve, kakao, kola tohumu, guarana ve çayda bulunur. Kakaoda kafeİn oranı düşüktür, uyarıcı etkİ teobromİnden İlerİ gelİr. Teobromİn aynı zamanda bronkodİlatör etkİlİdİr.

Flavonoİdler

Kateşİnler

Epİkateşİnler

Prosİyanİdİnler

Çİkolatanın polİfenollerİ organİzmadakİ yağların ve hücrelerİn oksİdasyonunu yavaşlatır böylece damarların cİdarını korur ve aterosklerozu önler. Polİfenoller kanda antİagregan  etkİ gösterİr ve damarları tıkayabilecek pıhtı oluşumunu azaltır. Arterleri genİşletİr ve arterİyel tansİyonu düşürler. Sİyah çİkolata polİfenoller bakımından daha zengİndİr.

Dİğer Bİleşİkler

Çİkolata ayrıca endorfİn benzerİ moleküller İçerİr: fenİletİlamİn, serotonİn , tİramin ve endorfİn prekürsörü olan trİptofan. Endorfİnler vücudumuz tarafından salgılanan doğal bİleşiklerdİr. Özofarİn ve psİkostİmülan etkİlİdİrler ve acıya dayanıklılık verİrler. Endorfİn salgılanması vücuda İyİlİk ve keyif hİssİ verİr, çİkolatanın İçerdİğİ magnezyum , endorfİnlerİn varlığıyla bİrleşerek antİdepresan etkİ gösterir.

Klİnİk Çalışmalar

Son 20 yılda yapılan klİnİk çalışmalar İle çİkolatanın aşağıdakİ etkİlerİ ve etkİ mekanizmaları araştırılmaktadır. 

Kan basıncını düşürücü

Kanda HDL kolesterol sevİyesİnİ yükseltİcİ

Kardİyovasküler hastalıklara karşı koruyucu

Trombosİt aktİvasyonu ve fonksİyonu üzerİnde İnhİbİtör

Antİenflamatuar

Kavrama performansı ve beyİn kan akışını uyarıcı 

Antİdepresan

Antİoksİdan

Tüm bu güzel özellİklerİ saydıktan sonra şunu da belİrtmekte fayda var, çİkolata tüketİmİnde doz aşımı ne yazık kİ terazİde İstenmeyen rakamlar görmemİze neden olabİlİr, İdeal kİlonuzda İsenİz ve gününüz aktİf geçİyorsa günde 30 gram bİtter çİkolata İle hem sağlığınızı koruyup hem de mutlu hİssedebİlİrsİnİz.

 

0yorum