KARNİTİN SUPPLEMENTLERİ YAĞ YAKIMI SAĞLAR MI?

Ilaçlar, Cure, Tabletler, Eczane, Tıbbi, Hastalık

SON YILLARIN BELKİ DE EN POPÜLER GIDA TAKVİYELERİ ARASINDA BULUNAN  L- KARNİTİNİ NE KADAR İYİ TANIYORUZ , GELİN BİRLİKTE BAKALIM.

L-karnİtİn, lisin aminoasidinin bİr türevİdİr. İlk kez 1905 yılında etten İzole edİldİğİ İçiİn latİnce et anlamına gelen “carnis” sözcüğünden esİnlenİlerek L-karnİtİn olarak İsİmlendİrİlmİştİr .

İnsanlar ve çok hücrelİ dİğer canlılar L-karnİtİn’İ   VÜCUTLARINDA DOĞAL olarak sentezleyebİlmektedİr.

L-karnİtİn memelİ metabolİzmasında enerjİ üretİmİnde, organİk asİtlerİn (pİrüvİk asİt, benzoik asİt) detoksİfİkasyonunda ve mİtokondrİ ZARINDAN uzun zİncİrlİyağ asİtlerİnİn taşınımında görev alan temel bir bİleşİktİr.

EĞER YAĞ, KAS HÜCRELERİNİN MİTOKONDRİSİNE HIZLI BİR ŞEKİLDE GİRERSE ATP DAHA VERİMLİ SENTEZLENİR VE GLİKOJEN KULLANILMAYARAK , DAYANIKLILIK ARTAR. L-  KARNİTİN SUPLEMANI ÜRETİCİLERİ SUPLEMANIN BU İŞLEVİ YERİNE GETİRDİĞİNİ İDDİA EDEREK ÜRÜNLERİNİ PAZARLAR. KARNİTİN SPORCULARA EGZERSİZ SIRASINDA YAĞIN KULLANIMINI ARTTIRAN BİR  ‘YAĞ YAKICI ‘  MADDE OLARAK SATILMAKTASIR. YAĞ YAKICILAR; VÜCUT YAĞININ KULLANIMINI ARTTIRAN, KARBONHİDRATLARIN İDARELİ KULLANIMI DOLAYISIYLA , SPORCULARIN YORULMALARINI GECİKTİREREK DAHA UZUN SÜRE EGZERSİZE DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAYAN ÖĞELER OLARAK PAZARLANIR. KARNİTİN, OLMAZSA OLMAZ ELZEM OLARAK DIŞARIDAN ALINMASI GEREKEN BİR TAKVİYE DEĞİLDİR, ÇÜNKÜ VÜCUTTA ÜRETİLEBİLİR,

L-karnİtİn vücutta en fazla karacİğer, böbrek ve beyİnde ÜRETİLİR . L-karnİtİn sentezlendİkten sonra kan dolaşımı İle enerjİ üretİmİ İçİn bu bİyoaktİf bİleşİğe gereksİnİm duyan doku ve organlara taşınır .Bu organ ve dokular özellİkle kas ve kalp dokularıdır .L-karnİtİn sentezİ İçİn lİsİn ve metİyonin zorunlu amİnoasİtlerİnİn yanı sıra C vİtamİnİ, demİr (Fe2+), B6 vİtamİnİ ve nİkotinamİd adenİn dİnukleotİt (NAD) yapısında nİasine gereksİnİm vardır. Ayrıca metİyonİn sentezİ İçİn gereklİ olan B12 vİtamİnİ eksİkliğinde de L-karnİtİn’İn İşlevİ bozulur .Bu nedenle L-karnİtİn vİtamİn benzerİ bİr madde olarak tanımlanmaktadır

70 kg olan bir İnsanda günde 11-34 mg L-karnİtİn sentezlenebİlİr .DIŞARIDAN  dİyet ile alınan L-karnİtİn’İn en zengİn kaynakları başta kırmızı et (120-150 mg/ 100 g) olmak üzere balık, tavuk ve süt ürünleri (1.6-6.4 mg/ 100 g)’dİr. Dİğer meyve, sebze ve tahıllar (ortalama < 0.05 mg/ 100 g) İse bu ürünlere oranla çok daha az L-karnİtİn İçerİğine sahİptİr.

KARNİTİN SUPLEMANLARINI YAĞ KAYBINI ARTTIRMAK İÇİN DEĞİL, DAYANIKLILIK EGZERSİZLERİ SÜRESİNCE YAĞLARIN YAKIT OLARAK KULLANIMINA YARDIMCI OLMAK İÇİN BAŞVURULABİLİR.

SONUÇ OLARAK Son yılların popüler besİn desteklerİnden bİrİ olmasına rağmen L karnİtİn’İn gıdalardan doğal olarak alındığı zaman bİyoyararlılığının daha yüksek olduğu bİlİnmektedİr. SAĞLIKLI BİR BESLENME PLANI İLE  VÜCUTTA YETERLİ KARNİTİN SENTEZİNİ DOĞAL YOLLAR İLE SAĞLAMAK DAHA DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLACAKTIR. 

0yorum